M E N U:

Prædikener 1. tekstrække
Prædikener 2. tekstrække
Salmer

Tilbage til forside

FORTEGNELSE: Prædikener 1 tekstrække


 • Det begynder nedefra(1. søndag i advent)
 • At våge — med håb(2. søndag i advent)
 • Guds Rige er godt på vej(3. søndag i advent)
 • Gud kommer os i møde forfra(4. søndag i advent)
 • Grænseoverskridende begyndelse(Juleaften)
 • Frygt ikke(Juledag - Kristi fødsels dag)
 • Magt — oppefra eller nedefra(Skt. Stefans dag - 2. juledag)
 • Bekendelse og anfægtelse(Julesøndag)
 • Jesus betyder ’Gud frelser’(Nytårsdag)
 • Magten der ikke kan mistes(Helligtrekongers søndag)
 • Vi påvirker og bliver påvirket(1. søndag efter helligtrekonger)
 • Gudsriget er fantastisk(2. søndag efter helligtrekonger)
 • Troen vender fremad(3. søndag efter helligtrekonger)
 • Mod kan indøves(4. søndag efter helligtrekonger)
 • Dommen tilkommer ikke os(5. søndag efter helligtrekonger)
 • Det guddommelige er i øjenhøjde(Sidste søndag efter helligtrekonger)
 • Hvor langt rækker nåden?(Søndag septuagesima)
 • Jordbunden og det der sås må passe sammen(Søndag seksagesima)
 • Omvendelse — ikke indad, men udad(Fastelavns søndag)
 • Fasten er en indøvelse i at sige nej(1. søndag i fasten)
 • Den store tro — og den lille tro(2. søndag i fasten)
 • Det er enten—eller(3. søndag i fasten)
 • Guds Rige er en utopi(Midfaste søndag)
 • Hellig betyder at være disponibel(Mariæ bebudelses dag)
 • Opad — mod Guds Rige(Palmesøndag)
 • Døden havde intet at tage(Skærtorsdag)
 • At få Ånden, at have den, og at aflevere den(Langfredag)
 • Menigheden er Kristi legeme(Påskedag)
 • Gud møder os på vejen(Anden påskedag)
 • Troen på det vi endnu ikke har set(1. søndag efter påske)
 • At være kendt af Gud er at være elsket(2. søndag efter påske)
 • Glæden vil blive det sidste(3. søndag efter påske)
 • Bod er et fælles projekt(Bededag)
 • Det drejer sig om hele sandheden(4. søndag efter påske)
 • Bøn finder sted i en Gudsriges—sammenhæng(5. søndag efter påske)
 • Himmelfarten betyder Kristi nærvær(Kristi himmelfarts dag)
 • Vi er vidner om Gudsriget(6. søndag efter påske)
 • Helligånden er Gud—i—dag(Pinsedag)
 • Frelsen er omfattende(Anden pinsedag)
 • Nye tider kræver nye bekendelser(Trinitatis søndag)
 • Livet rækker langt bagud og langt frem(1. søndag efter trinitatis)
 • Vi må prioritere i vort liv(2. søndag efter trinitatis)
 • Fællesskabet og den enkelte(3. søndag efter trinitatis)
 • Hvordan vælge rigtigt?(4. søndag efter trinitatis)
 • Mennesker fortabes og frelses i flok(5. søndag efter trinitatis)
 • Vi modtager livet gratis (6. søndag efter trinitatis)
 • Frelse har med hele livet at gøre(7. søndag efter trinitatis)
 • Der er stadig falske profeter(8. søndag efter trinitatis)
 • At handle beslutsomt(9. søndag efter trinitatis)
 • Retfærdighed er fredens minimum(10. søndag efter trinitatis)
 • Om at lægge afstand til andre(11. søndag efter trinitatis)
 • Livet kan ikke udskydes(12. søndag efter trinitatis)
 • Hvem er jeg ’næste’ for?(13. søndag efter trinitatis)
 • Et liv i bøn og tak(14. søndag efter trinitatis)
 • Gud eller pengene, det er enten—eller(15. søndag efter trinitatis)
 • At gøre det modsatte(16. søndag efter trinitatis)
 • Livet set fra oven eller fra neden(17. søndag efter trinitatis)
 • Noget for noget(18. søndag efter trinitatis)
 • Tro kan ses(19. søndag efter trinitatis)
 • Den kostbare nåde(20. søndag efter trinitatis)
 • Håb og tro hænger sammen(21. søndag efter trinitatis)
 • Salig betyder lykkelig(Alle helgens dag)
 • Om ’vandre—gæld’(22. søndag efter trinitatis)
 • Giv Gud hvad der er Guds(23. søndag efter trinitatis)
 • Der er kun én etage, Guds og menneskers(24. søndag efter trinitatis)
 • Der er endnu tid til at gøre noget(25. søndag efter trinitatis)
 • Der henvises til 5. søndag efter helligtrekonger(26. søndag efter trinitatis)
 • Frelse af Guds nåde, og: dom efter gerningerne(Sidste søndag i kirkeåret)