Assisi-Kredsens formål er at udbrede kendskabet til Frans af Assisi ud fra et fælleskirkeligt sigte.

Det sker ved at arrangere rejser til det franciskanske Italien - samt ved møder og skriftudgivelser.

Assisi-Kredsen udgiver fire gange om året bladet "Nyt fra Assisi-Kredsen".

Assisi-Kredsen stiftedes i 1974 og har siden vøret et Økumenisk mødested for mennesker fra forskellige kirker.

Fællesskabet på rejser, ved møder og ved samtaler er en mulighed for en dybere indsigt i kirkens enhed og mangfoldighed.

I 2007 blev der lavet en bog og hjemmeside med
prædikener af vores tidl. formand Frederik Hjerrild.
De kan nu findes her.
Se også hans prædiken fra jubilæumsgudstjenesten>.


  
Frans af Assisis SOLSANG


Sidst opdateret d. 25. februar 2023