Assisi-Kredsens formål er at udbrede kendskabet til Frans af Assisi ud fra et fælleskirkeligt sigte.

Det sker ved at arrangere rejser til det franciskanske Italien - samt ved møder og skriftudgivelser.

Assisi-Kredsen udgiver fire gange om året bladet "Nyt fra Assisi-Kredsen".

Assisi-Kredsen stiftedes i 1974 og har siden vøret et Økumenisk mødested for mennesker fra forskellige kirker.

Fællesskabet på rejser, ved mæder og ved samtaler er en mulighed for en dybere indsigt i kirkens enhed og mangfoldighed.


Sådan håndterer Assisi-Kredsen dine persondata

Rejseprogrammer: Forår og efterår 2021 til Assisi
AFLYSNING
Efterårsmøde d. 21. november
er AFLYST.I 2007 blev der lavet en bog og hjemmeside med
prædikener af vores tidl. formand Frederik Hjerrild.
De kan nu findes her.
Se også hans prædiken fra jubilæumsgudstjenesten>.


  
Frans af Assisis SOLSANG


Sidst opdateret d. 11. nov. 2020